Contributie en kosten grafplaats

Wanneer u op de Bijzondere Begraafplaats Daarle begraven wilt worden, kunt u er voor kiezen om jaarlijks contributie te betalen. In dat geval kost een enkelgraf bij het begraven niets. Indien u gelijktijdig recht wilt hebben op een tweede graf ernaast, dan kost dat € 300,=.

De jaarlijkse contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd.

De contributie voor 2020 bedraagt € 15,= per persoon boven de 16 jaar.
De grafkosten voor kinderen tot 16 jaar zijn gratis.

Nieuwe leden betalen inleggeld vanaf de leeftijd van 16 jaar t/m zijn of haar huidige leeftijd tot een maximum van 55 jaar, dit jaar is dit € 15,= per jaar.
Boven de leeftijd van 55 jaar kan men een grafplaats kopen.

Indien de 16- jarige leeftijd wordt bereikt dient men dit door te geven aan de penningmeester.

Is men geen lid, dan kost een grafplaats momenteel € 2.300,= en een tweede grafplaats ernaast € 1.700,=. Dus samen komt dit (een dubbele grafplaats) op € 4.000,=.

Kosten voor het plaatsen van urnen op aanvraag.

Wanneer wijzigingen doorgeven?

Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezinssituatie, wilt u deze dan doorgeven aan het bestuur?

Het gaat hier o.a. om verhuizingen, geboortes, kinderen die het ouderlijk huis verlaten en partners die lid willen worden.

Heeft u vragen en/of wijzigingen, dan verzoeken wij u dit even te mailen naar: email verborgen; JavaScript is vereist