Het onderhoud

De Stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein en van de gebouwen.

Het reguliere, wekelijkse onderhoud (snoeien, harken, schoffelen, etc. etc.) is uitbesteed aan de firma Farwick Groenspecialisten.

Overige werkzaamheden worden hoofdzakelijk door het bestuur in eigen beheer uitgevoerd en periodiek zorgt de Stichting ook voor de aanleg en indeling van nieuwe velden en graven.

De onderhoudskosten van de begraafplaats worden door de Stichting betaald, de grafmonumenten dient men zelf te onderhouden.

Oproep tot herstel slechte grafstenen op de begraafplaats

Op de Bijzondere Begraafplaats te Daarle verkeren nog steeds verschillende grafmonumenten in slechte staat. In verband met het aanzien van de begraafplaats, wil het bestuur de eigenaren van de betreffende graven verzoeken, de in slechte staat verkerende grafmonumenten te herstellen.

Indien deze grafmonumenten niet hersteld worden, dan zal het bestuur deze grafmonumenten laten opruimen op grond van artikel 9 van de statuten van de Stichting Bijzondere Begraafplaats Daarle.